Dr Paweł Koczkodaj, Zastępca Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, otrzymał stypendium w ramach najstarszego programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej – Exchange Program to the United States. W ramach stypendium dr Koczkodaj będzie prowadził badania w National Cancer Institute w Waszyngtonie – w jednym z najważniejszych ośrodków onkologicznych w USA. Dr Koczkodaj uczestniczył w trwającym od listopada ubiegłego roku wieloetapowym procesie aplikacyjnym, podczas którego oceniano m.in. projekt kandydata, dotychczasowe osiągnięcia, a także predyspozycje naukowe i ambasadorskie.

Kosciuszko Foundation została założona w 1925 roku w celu zacieśniania więzi i współpracy między Polską, a Stanami Zjednoczonymi poprzez wymianę edukacyjną, naukową i kulturalną. Każdego roku Fundacja przyznaje około 40 stypendiów naukowcom wszystkich dziedzin. Stypendyści Kosciuszko Foundation prowadzą projekty badawcze w najbardziej prestiżowych ośrodkach naukowych w USA, m.in.: w Harvard University, Yale University, czy University of California (Berkeley). Wśród znanych stypendystów Fundacji z poprzednich lat można wymienić m.in. Magdalenę Abakanowicz, Prof. Leszka Balcerowicza czy Prof. Normana Davies’a.