ZAWIADOMIENIE

 

Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory do Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbędą się
w dniu 9 czerwca 2021 r. w godz. od 7.00 do 17.00

w Sali wykładowej im. prof. Jana Steffena w budynku diagnostyczno-badawczym (IV p.)
przy ul. Roentgena 5 oraz w Sali im. B. Dłuskiej przy ul. Wawelskiej 15
.

Karty ze zgłoszeniem kandydatury w dniach 26 kwietnia-10 maja 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.35 można uzyskać w:

– Dziale Nauki, IV p. budynek diagnostyczno-badawczy (przy ul. Roentgena 5)

– Kancelarii – przy ul. Roentgena 5 i przy ul. Wawelskiej 15b

Karty można składać do dnia 10.05.2021 r. w ww. Dziale Nauki lub Kancelarii.

Kandydować do Rady Naukowej mogą pracownicy z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej (lista nr I) i pracownicy ze stopniem doktora oraz pracownicy badawczo-techniczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy (lista nr II).

Listy zgłoszonych kandydatów zostaną podane w dniu 14.05.2021 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Komisja wyborcza apeluje do wszystkich pracowników Instytutu o wzięcie aktywnego udziału
w wyborach do Rady Naukowej.