29 października 2021 r. o godz. 9:00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w sali nr 1 odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku: https://youtu.be/lrKN7QVB8y8

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne jest zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

mgr Agnieszka Świć – Wykorzystanie analogów witaminy D oraz leków grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych do eliminacji opornych na 5-fluorouracyl komórek raka jelita grubego o charakterystyce nowotworowych komórek macierzystych.

Promotor                      dr hab. Sergiusz Markowicz

Recenzenci                  prof. dr hab. Leonora Bużańska    i   prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

 

mgr inż. Przemysław Janiak – Ocena systemu dozymetrycznego IQM (Integral Quality Monitor) do kontroli jakości realizacji technik dynamicznych stosowanych w teleradioterapii.

Promotor                      prof. dr hab. Paweł Kukołowicz

Recenzenci                  dr hab. Aldona Kubala-Kukuś    i    dr hab. Sławomir Wronka

 

mgr Anna Grzelec – Wiarygodność oceny rozkładu dawki w odbytnicy i pęcherzu moczowym u pacjentów napromienianych z powodu nowotworu gruczołu krokowego.

Promotor                      prof. dr hab. Paweł Kukołowicz

Recenzenci                  dr hab. Renata Kopeć      i    dr hab. Anna Wysocka-Rabin

 

mgr inż. Michał Kopczyński – Aktywność cytotoksyczna oraz mechanizm nabywania oporności na AD-051.4, białko fuzyjne TRAIL-peptyd VEGFA, w modelach  raka  jelita grubego.

Promotor                      dr hab. Michał Mikula

Recenzenci                  prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska    i   dr hab. Aneta Rogalska

Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB