Skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego ustalono 10 czerwca 2021 r. w wyniku przeprowadzonych  wyborów.