W dniu 08.06.2021 roku Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego przeprowadził ćwiczenia ewakuacyjne z budynku diagnostyczno-badawczego z udziałem jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia połączone były ze szkoleniem z obsługi podręcznego sprzętu ppoż. w warunkach pożaru testowego. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Spośród uczestniczących w ćwiczeniach osób, w szczególny sposób wyróżniła się jedna pracownica, która jako pierwsza dotarła do drzwi wejściowych „F”, wyjęła klusze z gablotki ewakuacyjnej i otworzyła wyjście, umożliwiając pozostałym osobom opuszczenie budynku najkrótszą drogą. Gratulujemy!!!

Po zakończeniu ewakuacji i sprawdzeniu obecności uczestników ćwiczeń, wśród których byli także pacjenci, odbyło się szkolenie. Podczas gaszenia pożaru testowego pracownicy mieli możliwość zapoznania się z działaniem różnego rodzaju gaśnic, a także przetestować sposób podawania wody z hydrantów pożarowych.

Pracownicy Działu Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego kierują bardzo serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników uczestniczących aktywnie w ćwiczeniach oraz szkoleniu.