8 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym  sali nr 1  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich. Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku 

https://youtu.be/Sp0oSVwtplI​

Do obrony przystąpią:

mgr Aleksandra Zołocińska  

„Badanie zdolności mezenchemalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ASC) do symulowania regeneracji uszkodzonych nerwów obwodowych szczura z wykorzystaniem rusztowań tkankowych”

Promotor                       prof. dr hab. Zygmunt Pojda

Recenzenci                   prof. dr hab. Jacek Malejczyk

prof. dr hab. Konrad Rejdak

lek. Katarzyna Wiśniowska-Kabara 

„Ocena późnych odczynów popromiennych w gruczole tarczowym w korelacji ze stężeniem cytokiny TGF-beta1 u chorych leczonych napromienianiem z powodu nowotworów głowy i szyi”

Promotor                       prof. dr hab. Andrzej Kawecki

Promotor pomocniczy  dr Dorota Kiprian

Recenzenci                  prof. dr hab. Ewa Sierko

prof. dr hab. Leszek Pączek

mgr Magdalena Jodkiewicz

„Wpływ poradnictwa dietetycznego na osiągnięcie lub utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia u chorych na wczesnego i miejscowo zaawansowanego raka piersi poddawanych chemioterapii okołooperacyjnej”

Promotor                       dr hab. Maria Kowalska

Promotor pomocniczy  dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Recenzenci                   dr hab. Renata Duchnowska

                                     ​ dr hab. inż. Dariusz Włodarek

*​