Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC, w którym kluczową rolę odegrali badacze z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego. Badacze ocenili wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego.

Jest to pierwsze na świecie randomizowane badanie oceniające wpływ kolonoskopii przesiewowej na ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego. Dotychczasowe dowody naukowe oceniające wielkość redukcji ryzyka zachorowania i zgonu na raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej były uzyskane w badaniach obserwacyjnych.

Badanie NORDICC (Northern European Initiative on Colorectal Cancer) było przeprowadzone w 4 krajach: Norwegii, Szwecji, Holandii, Polsce. Do analizy włączono niemal 85 tysięcy osób. Odsetek osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową po otrzymaniu pisemnego zaproszenia wynosił 42%.

Po 10 latach obserwacji całej analizowanej populacji (analiza intention to treat), zaobserwowano istotną, 18% redukcję ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, zaś redukcja zgonu z powodu tego nowotworu wynosiła 10% (wynik nieistotny statystycznie).

W analizie uwzględniającej tylko osoby, które wykonały kolonoskopię (analiza per protocol) redukcja ryzyka zachorowania na raka jelita grubego wynosiła 31%, zaś redukcja zgonu z tego powodu – 50% (obie wartości istotne statystycznie).

Wyniki dostarczają wysokiej jakości, istotnych dowodów dotyczących skuteczności kolonoskopii przesiewowej w skali populacyjnej oraz u osób, które poddały się badaniu.

W świetle dotychczasowych dowodów, najważniejsze wnioski z badania NORDICC są następujące:

  1. Redukcja zachorowalności (31%) i ryzyka zgonu (50%) z powodu raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej jest mniejsza niż szacowano dotychczas na podstawie badań obserwacyjnych.
  2. Suboptymalna zgłaszalność na kolonoskopię przesiewową (42%) ogranicza jej wpływ na skuteczność w skali populacyjnej.
  3. 10-letni okres obserwacji jest niewystarczający do oceny pełnego wpływu kolonoskopii przesiewowej na zachorowalność i umieralność z powodu raka jelita grubego. Zgodnie z protokołem badania, końcowa analiza planowana jest po 15 latach obserwacji.

Bretthauer M, Løberg M, Wieszczy P, Kalager M, Emilsson L, Garborg K, Rupinski M, Dekker E, Spaander M, Bugajski M, Holme Ø, Zauber AG, Pilonis ND, Mroz A, Kuipers EJ, Shi J, Hernán MA, Adami HO, Regula J, Hoff G, Kaminski MF; NordICC Study Group. Effect of colonocopy screening on risks of colorectal cancer  and related death. New Engl J Med 2022, Oct 9, doi: 10.1056/NEJMoa2208375