Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

12 października 2022 r. o godz. 10:00

Aula im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

mgr Joanna Szarkowska pt: „Wpływ O-GlcNAcylacji na procesy komórkowe na przykładzie jasnokomórkowego raka nerki”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Sarnowska

Promotor pomocniczy: dr  Michał Szymański

Recenzenci:

prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

prof. dr hab. Jolanta Jura

 

lek. Magdalena Kowalska pt „ Analiza klinicznej przydatności oznaczania stężeń inhibiny B u chorych z ziarniszczakiem jajnika oraz jej ocena jako czynnika prognostycznego na podstawie obserwacji chorych leczonych w Centrum Onkologii w latach 1998-2018”.

Promotor:  dr hab. Piotr Sobiczewski

Recenzenci:

dr hab. Paweł Derlatka

prof. dr hab. Sławomir Ławicki

 

mgr Agnieszka Podgórska pt  „Ocena prognostycznego znaczenia ekspresji wybranych białek i genów działających w sieci TP53 u pacjentek z rakiem jajnika”.

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kupryjańczyk

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Markowska

prof. dr hab. Andrzej Semczuk