Pani redaktor Jolanta Rostkowska przygotowała kolejny świetny materiał dla TV Republika. Tym razem rozmawia z dr Michałem Sutkowskim lekarzem rodzinnym i prezesem kolegium lekarzy rodzinnych w Warszawie o profilaktyce onkologicznej i roli lekarzy POZ we wczesnym kierowaniu pacjentów do specjalistów.

Głos w tej sprawie ze strony Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie zabrali:

Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI) prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, który mówi na temat roli programów profilaktycznych przy okazji obalając wiele mitów towarzyszących badaniom przesiewowym i wskazuje na ogromną rolę aktywności fizycznej, która jest bardzo pomocna w procesie leczenia pacjentów.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki Zastępca Dyrektora COI wskazuje na rolę i potrzebę ciągłej edukacji lekarzy pierwszego kontaktu w procesie wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych. To ich czujność decyduje jak bardzo wzrastają lub maleją szanse pacjenta z chorobą nowotworową.

Z kolei dr n. med. Roman Sosnowski z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego COI podkreślił jak bardzo procesowi leczenia sprzyja wyedukowany i świadomy pacjent.

Zapraszamy.