Podczas Jesiennej Konferencji Programowej odbyło sie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz posiedzenie Rady Naczelnej PFSz. Wybrano władze PFSz na kadencję 2018-20124.

Prezes PFSz ponownie został Jarosław J. Fedorowski.

Członkowie Zarządu PFSz:

Ewa Książek-Bator. Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia. B. dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk

Janusz Boniecki. Prezes Zarządu, Szpital Powiatowy w Ostródzie, Sp. z o.o., Ostróda

Beata Jagielska. Wicedyrektor, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, Warszawa.

Irena Kierzkowska. Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Olsztyn.

Mariusz Wójtowicz. Prezes Zarządu, Szpital Miejski w Zabrzu, Sp. z o.o., Prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego, Zabrze.

Źródło: PFSz

Gratulujemy!