W dniach 2-6 marca 2020 roku Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego odwiedziła pani dr Daiva Sendiuliene odpowiadająca za leczenie pacjentów pediatrycznych napromienianiem w Nacionalinio Vėžio Instituto (http://www.nvi.lt – Narodowy Instytut Raka) w Wilnie.

W trakcie pobytu dr Sendiuliene miała możliwość zapoznania się nie tylko z technicznymi aspektami leczenia pacjentów pediatrycznych, ale także ze sposobem organizacji pracy ośrodka radioterapii w tej grupie wiekowej.

– Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego (CRNWD) spełnia wszystkie założenia ustalone przez European Society for Pediatric Oncology (SIOPE). Dzieci konsultowane przez lekarzy pracujących w CRNWD otrzymują leczenie zgodne z międzynarodowymi protokołami terapeutycznymi – komentuje dr Chojnacka.

– Jestem odpowiedzialna za radioterapię u pacjentów pediatrycznych w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie. Zwykle leczymy 1-2 pacjentów miesięcznie, czego nie można nawet porównać do leczenia 20 pacjentów jednocześnie, co mogę zobaczyć w Warszawie. Przyjazd tutaj dał mi lepsze spojrzenie na to jak powinno się organizować ośrodek leczący dzieci – przyznaje dr Sendiuliene.

– W Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego leczona jest połowa liczby pacjentów pediatrycznych wymagających radioterapii w Polsce  Liczba pacjentów CRNWD z roku na rok rośnie. Na szczęście nie wynika to z tego, że obserwujemy niekorzystne trendy epidemiologiczne, ale głównie z powodu pacjentów, którzy zgłaszają się na leczenie z krajów ościennych  – wyjaśnia dr Lucjan Wyrwicz – Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii.