W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia maja często obniżoną odporność, z dniem 10.03.2020 Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych w Warszawie przy ul. Roentgena oraz Wawelskiej.

Jednocześnie apelujemy do pacjentów i ich rodzin o ograniczenie liczby osób towarzyszących pacjentom w trakcie planowych wizyt w przychodniach. Pacjenci będący w dobrej kondycji proszeni są o samodzielne stawiennictwo bez osób towarzyszących.

Osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie przed wizytą w przychodni i postępowanie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

DYREKCJA NIO-PIB