5 marca Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje 34 nowym profesorom nauk medycznych, a wśród nich naszemu kierownikowi Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego – dr hab. n. med. Tomaszowi Mandatowi – na profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

– To jest piękny moment, niesamowita chwila w życiu człowieka, który zdecydował się wybrać jako swoją profesję poznawanie świata, odkrywanie świata, przełamywanie barier, zmienianie reguł czyli naukę. To wielki – proszę mi wierzyć – zaszczyt móc wręczyć nominacje profesorskie elitom naszego społeczeństwa, najtęższym umysłom Rzeczypospolitej, bo takimi właśnie są profesorowie, ludzie nauki -mówił Prezydent.

Profesor Tomasz Mandat jest związany z neurochirurgią od roku 1993, czyli początku swoich indywidualnych studiów w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi.

Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii (1998 – 2005) brał udział w licznych szkoleniach, podnosząc kwalifikacje zawodowe (m.in. w Polsce, Danii, Niemczech, USA, Czechach, Grecji, Luksemburgu i Turcji), a także doktoryzując się i habilitując z następujących dziedzin: rok 2002 – rozprawa doktorska pt. Endoskopowa ventrikulostomia komory trzeciej w leczeniu różnych postaci wodogłowia u dzieci oraz w 2011 roku rozprawa habilitacyjna pt. Neuromodulacja w leczeniu neuropatycznych zespołów bólowych i chorób pozapiramidowych z wykorzystaniem stymulatorów struktur głębokich mózgu, stymulatorów kory ruchowej mózgu oraz stymulatorów rdzenia kręgowego (2011).

Po uzyskaniu tytułu neurochirurga odbył roczne stypendium w Kanadzie (2003-2004; Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii, Vancouver) oraz roczny staż naukowo-kliniczny we Francji (2006-2007; XII Uniwersytet w Paryżu, szpital Henri Mondor, Creteil). Uczestniczy w licznych projektach badawczych.

Po ukończeniu czteroletniego cyklu kursów organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów zdał europejski egzamin z zakresu neurochirurgii (EANS 2006/2007).

Obszary szczególnego zainteresowania to neurochirurgia czynnościowa: leczenie neurochirurgiczne choroby Parkinsona, dystonii, drżenia, bólu pochodzenia ośrodkowego i obwodowego (metody ablacyjne oraz stymulatory struktur głębokich mózgu, stymulatory korowe, stymulatory rdzeniowe), neuralgii trójdzielnej oraz neuralgii językowo-gardłowej (zabiegi ablacyjne, mikrodekompresje naczyniowo-nerwowe). Jako specjalista z zakresu neuroonkologii zajmuje się też leczeniem guzów pierwotnych i przerzutowych mózgu oraz rdzenia kręgowego, neurochirurgią kręgosłupa, a także leczeniem dyskopatii z wykorzystaniem metody mikrochirurgicznej i endoskopowej.