W dniach 15-16 września 2021 r. odbyła się VI Warszawska Konferencja Perspektywy Onkologii Molekularnej. W tej edycji Konferencja miała rangę konferencji międzynarodowej. Jej celem, podobnie jak w poprzednich edycjach, było zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, klinicystami, diagnostami, patologami oraz chirurgami. Podczas wykładów prezentowane były najświeższe nowinki i osiągnięcia z różnych dziedzin onkologii oraz medycyny, a także nowe podejścia dotyczące walki z pandemią COVID-19. Zarówno wykłady jak i następujące po nich dyskusje, a także rozmowy kuluarowe pozwoliły na wymianę nowych myśli technicznych i nawiązanie współpracy krajowej oraz międzynarodowej. Wysoce prawdopodobne jest, że długofalowym efektem Konferencji będzie ulepszenie niektórych technik, co może w przyszłości pomóc pacjentom onkologicznym.

Konferencję słowem wstępnym otworzyli Prof. Jan Walewski Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO-PIB) oraz Prof. Paweł Kukołowicz (NIO-PIB Warszawa).  Następnie, podczas sesji naukowych, poruszane były zagadnienia związane z biologią molekularną nowotworów, aplikacją niskich dawek promieniowania w terapiach medycznych, diagnostyką molekularną w nowotworach oraz rolą chromatyny i zaburzeń epigenetycznych w procesie nowotworzenia.

Zaprezentowane zostały również najnowocześniejsze technologie kompleksowej diagnostyki molekularnej w onkologii, a także innowacyjna transkryptomika przestrzenna połączona z analizą pojedynczej komórki. Praktyczne zastosowanie tej metody do analiz transkryptomiczno-epigenetycznych podkreślił podczas swojego wykładu dr Alfonso Urbanucci z Oslo Medical University- gość zagraniczny:

“This sophisticated method opens new directions in cancer transcriptomics”.

Wykłady w trybie zdalnym wygłosili również naukowcy z Holandii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

Organizatorzy Konferencji promowali także młodych naukowców, którzy mieli możliwość krótkich wystąpień, podczas których prezentowali swoje osiągnięcia naukowe. Podczas Konferencji zaprezentowano 33 plakaty w formie elektronicznej. Najlepsze prezentacje plakatowe zostały wyróżnione cennymi nagrodami, które przyznane zostały:

I nagroda mgr Monika Świątek z NIO-PIB w Warszawie

II nagroda dr Joanna Jazowiecka- Rakus z NIO-PIB w Gliwicach

III nagroda Agata Gaweł student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas Konferencji zaprezentowano również najnowsze osiągnięcia w walce z COVID-19. Przedstawiono innowacyjne zastosowanie niskich dawek radioterapii do ograniczania rozwoju zakażenia COVID-19 w płucach. Dr hab. Tomasz Sarnowski profesor w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) zaprezentował wyniki uzyskane w projekcie finansowanym przez Agencję Badań Medycznych. Projekt ten kierowany przez Prof. Jana Walewskiego realizowany był przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, IBB PAN i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prowadzone badania doprowadziły do opracowania, opartego o nanoprzeciwciało (VHH) i bakteriofaga M13, neutralizatora wirusa SARS-CoV-2. Zaprezentowano również wyniki wskazujące na to, że białko SPIKE koronawirusa SARS-CoV-2 może powodować niespecyficzną hiperaktywację układu odpornościowego. Prof. Sarnowski podkreślił:

“Uzyskane przez nas dane wskazują na to, że fragment S1 białka SPIKE może być superantygenem”.

Konferencję zakończyła debata pt. “Dlaczego naukowcy powinni być szkoleni w innych instytutach/uniwersytetach?” Podczas debaty podkreślona została istotność mobilności i nawiązywania współpracy zagranicznej oraz transferu wiedzy z innych ośrodków naukowych.

W Konferencji wzięło udział 50 osób w trybie stacjonarnym 287 w trybie zdalnym.

Konferencja była współfinasowana przez NAWA.

Link do strony konferencji: https://pib-nio.pl/conferences/pl/6wcpmo

Link do abstract book: https://pib-nio.pl/conferences/pl/6wcpmo/abstract-book-and-posters