W czwartek 30 września 2021 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020.  Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości.

Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce oraz zwycięzców w latach poprzednich. W jej skład wchodzą też zwycięzcy poprzednich edycji.

– Konkurs jest okazją dla szpitali i organizacji zajmujących się zdrowiem, by pokazać pozytywne przykłady działań – mówi Marcin Malinowski, partner zarządzający w Idea Trade – Wspólnie prezentujemy i promujemy ludzi oraz zespoły, którym „chce się chcieć”, mimo że szpitale wciąż borykają się z wieloma problemami, a w tym roku ze względu na pandemię sytuacja jest niezwykle trudna i nieprzewidywalna.

 

Nasz Instytut otrzymał kilka nominacji, a niektóre z nich przyniosły nagrody:

Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”

w finale znalazł się projekt „Medycyna precyzyjna – Chemioterapia: Centrum Doskonałości Medycyny Precyzyjnej oraz Radioterapia: Optyczny system przygotowania i weryfikacji ułożenia chorego MARIAN.”

   

Kategoria Innowacyjny szpital – zarządzanie

II miejsce zajął projekt „Chemioterapia domowa z wykorzystaniem infuzorów

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

Miejsce 5 to nasz projekt „Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce”.

Kategoria „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”

II miejsce na podium należy do projektu „Budowa Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej