Prof. Krzysztof Bujko z naszego  Zakładu Radioterapii otrzymał  27 sierpnia na ESTRO nagrodę „Lifetime achievement” : za całokształt pracy i znaczący wkład w rozwój radioterapii.

Poza prof. B. Maciejewskim, profesor Krzysztof Bujko jest jedynym nagrodzonym radioterapeutą pracującym w Polsce w historii ESTRO.

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

Urodził się w 1951 roku. W 1977 roku uzyskał I stopień specjalizacji z patomorfologii. Od 1978 roku do chwili obecnej pracuje jako radioterapeuta w Narodowym instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Specjalizację z radioterapii uzyskał w 1983 roku. W 1990 roku odbył kilkumiesięcznie szkolenie praktyczne w USA i krótkie szkolenia w Brukseli, Londynie, Aarhus i Uppsali.

W trakcie pracy zawodowej główne zainteresowania profesora skupiały się na radioterapii nowotworów odbytnicy i kanału odbytu.

W 2008 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Autor 135 publikacji zarejestrowanych w bazie Scopus. Łączna liczba cytowań wynosi około 5000 a indeks Hirsha 42 wg bazy Google Scholar.

Żonaty,  dwoje dzieci.