10 lipca 2019 w Centrum Onkologii Instytucie odbyła się konferencja „Value Based Healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia – raport otwarcia” a także podpisanie  listu intencyjnego między firmą Philips, a COI, pozwalające na rozwój projektów w obszarach: Data Warehouse, AI oraz nowoczesne technologie medyczne w onkologii.

Współczesna medycyna stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wdrożenie modelu Value Based Healthcare. By przebiegało ono jak najefektywniej, niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy systemu. Ta myśl przewodnia towarzyszyła tworzeniu raportu „Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia”. Opracowanie to jest wynikiem działań, jakie prowadziły Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytut Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w obszarze wdrożenia jakości w ochronie zdrowia.

Raport zawiera analizę sytuacji wyjściowej, w tym wyzwań stojących przed służbą zdrowia, będących wynikiem starzenia się społeczeństwa i wzrostu częstotliwości występowania chorób przewlekłych. Ich wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest niebagatelny. Według raportu 2019 Global health care outlook przygotowanego przez Deloitte, wydatki na opiekę zdrowotną będą dynamicznie rosły w nadchodzących latach. Zakłada się, że w najbliższej perspektywie (2017-2022) to tempo wyniesie 5,4% rocznie, dzięki czemu nakłady na ten sektor osiągną pułap 10 bln USD globalnie. W przygotowanym opracowaniu nt. VBHC znajdują się przykłady najlepszych praktyk krajów, które dzięki wdrożeniu tego modelu dobrze zarządzają zarówno kosztami jak i osiągają wysokie efekty leczenia. W raporcie znalazły się także rekomendacje działań, których powodzenie jest uwarunkowane współpracą między podmiotami zajmującymi się innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami ochrony zdrowia zarówno od strony technicznej, stricte medycznej, jak i systemowej.

Ostatnie lata przyniosły niewyobrażalne postępy w medycynie. Choroby dotychczas uważane za nieuleczalne, w których żadne leczenie systemowe nie przynosiło widocznej poprawy, stały się chorobami przewlekłymi. To oznacza, że są one kontrolowane, a pacjent wraca do normalnego życia. Jakość życia tych pacjentów poprawiła się radykalnie. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań zachęcających do większej konkurencyjności o jakość – czyli ochrony zdrowia nakierowanej na wartość. mówi profesor Jan Walewski z COI, pod którego redakcją naukową powstawał raport.

Jak twierdzi dr Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – „VBHC to nowe spojrzenie na system ochrony zdrowia, bez którego nie może być mowy
o dalszym rozwoju. Niezbędne są działania na rzecz zdefiniowania efektu zdrowotnego
i przypisania mu określonych mierników. Powinny być one zaplanowane w perspektywie długofalowej, we współpracy z ekspertami z wielu różnych dziedzin”

Jednym z praktycznych przykładów prac nad wdrożeniem VBHC w Polsce jest podpisanie  listu intencyjnego między firmą Philips, a Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI), pozwalające na rozwój projektów w obszarach: Data Warehouse, AI oraz nowoczesne technologie medyczne w onkologii. Przyszłe, wspólnie realizowane projekty będą obejmowały także inwestycje i badania w obszarze monitorowania oraz analityki parametrów życiowych (w kontekście podejmowania decyzji klinicznych) czy wspieranie rozwoju cyfrowej patomorfologii.

Nasza współpraca otwiera nowy rozdział wdrażania Value-based healthcare oraz innowacyjnych, cyfrowych technologii w medycynie. Ochrona zdrowia oparta na wartościach w połączeniu z kompleksową digitalizacją jest kluczem do sukcesu transformacji służby zdrowia i odpowiedzią na wyzwania, które przed nią stoją – mówi Reinier Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. – Bardzo nas cieszy, że wspólnie z COI będziemy pracować nad rozwiązaniami tak istotnymi dla pacjentów i lekarzy, a także dla sukcesu modelu VBHC w Polsce – podsumowuje Schlatmann.

Twórcy raportu i partnerzy

Raport powstał przy współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, pod redakcją naukową profesor dr hab. Eweliny Nojszewskiej, SGH i profesora dr hab. Jana Walewskiego COI. Współautorami raportu są: prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, dr hab. Marcin Czech, dr Beata Jagielska, dr hab. Arkadiusz Karwacki, dr Iga Lipska, prof. dr hab. Andrzej Marszałek, prof. dr, dr Iwona Skrzekowska-Baran, dr Agnieszka Sznyk oraz Adam Twarowski.

 

Raport dostępny jest do pobrania TUTAJ.

 

SONY DSC
SONY DSC