PKN ORLEN wdraża program, który ułatwi mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego profilaktykę i leczenie w przypadku chorób płuc i nowotworów. Podpisany z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc list intencyjny to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Program uzyskał honorowy patronat Ministra Zdrowia.

 

Czujemy się odpowiedzialni za najbliższe otoczenie. Zainicjowany program to efekt naszych obserwacji i często bezpośrednich rozmów z jego głównymi beneficjentami – mieszkańcami Płocka i powiatu płockiego, którzy w dużej mierze są naszymi pracownikami. W Płocku zatrudnionych jest blisko 70% pracowników PKN ORLEN, czyli ponad. 3,5 tys. osób. Ten projekt to również przykład unikalnego w skali kraju partnerstwa biznesu i sektora zdrowia, w którym ważną rolę odegrało Ministerstwo Zdrowia. Liczymy, że nasza współpraca będzie inspiracją dla innych podmiotów – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

 

ORLEN i Prezes Daniel Obajtek pokazują, że biznesowi nie jest wszystko jedno i angażuje się w kwestie zdrowia społeczeństwa lokalnego. Wsparcie służby zdrowia stanowi świetną długoterminową inwestycję, która zwróci się wielokrotnie w postaci poprawy zdrowia pracowników i społeczeństwa na terenie Płocka i powiatu płockiego – przekonywał prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu.

 

Ważnym elementem „kompleksowego wieloletniego planu profilaktyki oraz leczenia chorób płuc i nowotworów dla powiatu płockiego” będą także działania edukacyjne, również w zakresie właściwej profilaktyki. Zostaną one skierowane zarówno do mieszkańców Płocka i okolic, w tym dzieci i młodzieży, jak i lekarzy, którzy zajmują się diagnostyką w tej dziedzinie. W ten sposób w długim horyzoncie możliwe będzie ograniczenie ryzyka zachorowania na nowotwory.

 

Głównym celem działań edukacyjno-społecznych będzie poprawa stanu wiedzy mieszkańców Płocka i powiatu płockiego w zakresie przyczyn i objawów chorób w obrębie układu oddechowego. Będzie to możliwe dzięki profilaktyce  i wczesnej diagnostyce  chorób nowotworowych. Dodatkowo program zakłada szereg działań motywacyjnych, zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz do regularnej kontroli stanu zdrowia. Zakładane jest także udzielenie pomocy osobom palącym w zaprzestaniu palenia.

 

Program będzie realizowany w ramach czterech podstawowych obszarów:

  • raportowanie o stanie zdrowia mieszkańców powiatu płockiego oraz badanie przyczyn zachorowań na nowotwory i identyfikacja głównych czynników ryzyka w populacji Płocka i powiatu płockiego.
  • działania z zakresu prewencji i edukacja w określonych grupach docelowych m.in. wśród dzieci, młodzieży i osób palących.
  • stworzenie szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia dla wykrytych przypadków nowotworów, poprzez stworzenie odpowiednich procedur i współpracę lekarzy ze specjalistycznymi ośrodkami
  • stałe monitorowanie uzyskiwanych wyników badania obserwacyjnego i bieżące modyfikowanie działań w zakresie edukacji i profilaktyki pod kątem uzyskiwanych danych

 

Zainicjowany program to już kolejne działanie PKN ORLEN w zakresie profilaktyki skierowane do mieszkańców Płocka. Podczas Dni Chemika, które odbyły się w czerwcu br., spółka, we współpracy z Fundacją ORLEN DAR-SERCA zapewniła płocczanom możliwość badań i porad w specjalnie przygotowanym Miasteczku Zdrowia. W ciągu 2 dni skorzystało z niej blisko 4 tys. osób.

 

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC