Minister Zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych.

Ich zadaniem będzie m.in. opiniowanie kierunków działalności badawczej instytucji i zasad podziału środków finansowych.

Rada posiada kompetencje w opiniowania rocznego planu działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. 

Kadencja Rady trwać będzie 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych i może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.

Miejsce w składzie Rady Agencji na lata 2019-2025  zajął  lekarz naszego Centrum Onkologii – profesor Piotr Rutkowski.