Znamy już cztery listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r.

W sierpniu ogłoszono pierwszą listę, na której znalazło się badanie wstępne/pilotażowe dr Dagmary Rusinek „Markery molekularne przerzutów odległych w raku brodawkowatym tarczycy.” – dofinansowane kwotą 49 995 zł

Na ostatniej – listopadowej – liście znajdują się dwa kolejne instytutowe projekty:

  • Badanie pilotażowe/wstępne dr Marty Gawin pod nazwą „Wykorzystanie obrazowania MALDI-MSI w klasyfikacji molekularnych typów podścieliska raka jelita grubego” z dopłatą 49 555 zł
  • Badanie pilotażowe/wstępne dr Mateusza Spałka pt. „Ocena możliwości wykorzystania modeli analizy obrazów tomografii komputerowej w monitorowaniu odpowiedzi na immunoterapię i radioterapię stereotaktyczną chorych z przerzutami czerniaka do płuc” z dofinansowaniem na kwotę 49 940 zł.

 

Gratulujemy!

 

O konkursie MINIATURA

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Wnioski są oceniane przez ekspertów w terminie do 4 miesięcy od ich złożenia, zaś listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania są publikowane co miesiąc.