Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w  międzynarodowym spotkaniu „The 7th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology”.

Opiekunem merytorycznym i organizatorem konferencji jak co roku jest prof. Janusz Siedlecki z  Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej oraz Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym. Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej  skupia trzy pracownie – Nanoprzeciwciał, Organizacji Chromatyny i Immunologii Eksperymentalnej i Klinicznej. Zespół, dowodzony przez profesor Elżbietę Sarnowską, prowadzi prace nad rozwojem terapii CAR-T, technologii nanoprzeciwciał oraz mechanizmów wyczerpywania limfocytów T przez nowotwór. Zakład prowadzi ponadto wiele projektów w ramach grantów, stale współpracuje z jednostkami badawczymi i klinicystami z NIO-PIB, a także z ekspertami i czołowymi badaczami z kraju i zagranicy.

Zapraszamy serdecznie do spotkania z profesor Sarnowską i całym Zespołem i tym samym wzięcia udziału w konferencji.

 Bądźcie z nami 6-7 października br. osobiście lub on-line.

Szczegóły na https://pib-nio.pl/conferences/7wcpmo​.