Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA przekazało cenne dary dla naszego Instytutu. Do Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich i Czerniaków, na ręce kierownika kliniki prof. Piotra Rutkowskiego przekazany został dermatoskop Heine Delta30, który niewątpliwie przysłuży się do jeszcze lepszej diagnostyki pacjentów i łatwiejszego wykrywania zmian nowotworowych na skórze.

Również dzięki „Onkobiegowi”, rokrocznie organizowanego przez SARCOME,  który obejmujmy jak zawsze naszym patronatem, a także zaangażowaniu Euromed Medical Solution, w tym roku „Sarcoma” przkazało głowicę endowaginalną- wolumetryczną do aparatu ultrasonograficznego o wartości 40 tys.zł. Dar przekazano Klinice Ginekologii Onkologicznej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej Państwowy Instytut Badawczy.

DZIĘKUJEMY !