Prof. dr hab. n. med. Januszowi Rysiowi, dyrektorowi oddziału Instytutu w Krakowie, całej Rodzinie oraz Bliskim, dyrekcja oraz pracownicy Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie składają wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci MAMY.