Szkoda życia! W każdym wieku regularnie zwracaj uwagę na swoje znamiona – zachęca prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski