Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie jest realizatorem projektu pn. Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej  i Medycyny Nuklearnej (CeDEON). Inwestycja polega na rozbudowie Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (KEOMN), która jest jednostką zajmującą się kompleksową diagnostyką i terapią nowotworów złośliwych układu dokrewnego oraz diagnostyką i terapią izotopową. Teren budowy w asyście Pana Remigiusza Czadzka odwiedził dyrektor NIO-PIB prof.  Jan Walewski, prof. Andrzej Kawecki wicedyrektor ds. klinicznych oraz Marcin Ozygała wicedyrektor ds. administracji i inwestycji.

Goście obejrzeli teren, na którym właśnie został zakończony I etap inwestycji polegający na wybudowaniu nowych odstojników na ścieki radioaktywne wraz z nowoczesną automatyką, które połączono za pośrednictwem nowej instalacji z istniejącym Oddziałem Terapii Jodowej (OTJ).

Obecnie rozpoczęto II etap robót związany z remontem starych, istniejących odstojników, który umożliwi stworzenie bezpiecznego miejsca przechowywania i utylizowania odpadów promieniotwórczych.

Realizacja   inwestycji poprawi warunki leczenia, umożliwi zwiększenie liczby leczonych pacjentów, skróci kolejki oczekujących oraz zapewni najwyższy stopień bezpieczeństwa radiacyjnego pacjentom i personelowi.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2021 r.