Jednostka realizująca projekt

Politechnika Warszawska (lider)

Partnerzy/konsorcjanci

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Zakład Medycyny Regeneracyjnej)

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. Wojciech Święszkowski

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda
zpojda@coi.waw.pl