Jednostka realizująca projekt

Zakład Genetyki

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

Kierownik projektu:  

dr n. med. Krzysztof Goryca

kgoryca@gmail.com