Jednostka realizująca projekt

Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

Kierownik projektu:  

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.

lwyrwicz@coi.waw.pl