Jednostka realizująca projekt

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

rutkowskip@coi.waw.pl