Jednostka realizująca projekt

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda

zpojda@coi.waw.pl