Jednostka realizująca projekt

Politechnika Warszawska (lider)

Partnerzy/konsorcjanci

Konsorcjum składa się z 7 instytucji (5 krajowych, 2 zagraniczne), w tym Centrum Onkologii-Instytut im. marii Skłodowskiej-Curie

Instytucje finansujące

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. Wojciech Święszkowski

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda
zpojda@coi.waw.pl