Jednostka realizująca

Politechnika Warszawska (lider)

Partnerzy/konsorcjanci

Konsorcjum składa się z 3 instytucji, w tym Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Istytucje finansujące

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. Anna Ciemerych-Litwinienko

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda (kontakt w COI)
zpojda@coi.waw.pl