Pełna nazwa

Personalizowana prewencja nowotworów jelita grubego z wykorzystaniem zróżnicowania genetycznego dla przewidzenia skuteczności oraz objawów i toksyczności przy stosowaniu inhibitorów COX-2 i aspiryny (PREDICT) w ramach Programu ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN)

Cel

  1. Potwierdzenie zastosowania zmienności genetycznej jako biomarkera nawrotów gruczolaków jelita grubego, skuteczności leczenia z użyciem COX-2 inhibitorów oraz wpływu na objawy i toksyczność – w obrębie badania PreSAP (z celekoksybem).
  2. Zwalidowanie zidentyfikowanych biomarkerów w czasie stosowania COX-2 inhibitorów na podstawie próbek z badania APPROVe (z rofekoksybem) oraz w próbkach z badania APACC (z aspiryną), identyfikując w ten sposób podobieństwa i różnice w odpowiedzi na zastosowanie innego inhibitora COX-2.

Opis

Rak jelita grubego stanowi bardzo duży problem epidemiologiczny na całym świecie. W Polsce corocznie zachoruje 16 tysięcy osób a umiera 10 tysięcy osób. Heterogenność tego raka wymaga zastosowania personalizowanych strategii prewencyjnych dla zmniejszenia obciążenia i kosztów społecznych choroby. Najbardziej obiecującymi substancjami, które mogą być zastosowane w chemoprewencji raka jelita grubego są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak aspiryna czy inhibitory COX-2, których stosowanie wykazuje korelację z istotnym zmniejszeniem nawrotów gruczolaków jelita grubego w kilku dużych badaniach (PreSAP, APACC, APPROVe). Jednakże stosowaniu tych preparatów towarzyszy zwiększone ryzyko powikłań gastroenterologicznych i kardiologicznych. Wykazaliśmy w naszych badaniach (podobnie jak i inni autorzy), że różne warianty genetyczne mogą być odpowiedzialne za modyfikowanie ryzyka raka jelita grubego poprzez interakcję z mechanizmami działania NLPZ-ów. Ponadto nasze wstępne badanie sugeruje, że pewnie warianty genetyczne mają interakcję lub mogą modyfikować skuteczność oraz objawy i toksyczność NLPZ-ów u pacjentów z gruczolakami jelita grubego. Proponowane przez nas badanie stanowi translacyjne farmakogenetyczne badanie, stanowiące kontynuację trzech dużych badań wieloośrodkowych mających na celu wtórną prewencję gruczolaków jelita grubego.

Jednostka realizująca projekt

Centrum Onkologii-Instytui im. Marii Skłodowsiej-Curie w Warszawie (Klinika Gastroenterologii Onkologicznej)

Partnerzy/konsorcjanci

  1. Tel Aviv Sourasky Medical Center and Tel Aviv University, Izrael;
  2. German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Niemcy;
  3. European Institute of Oncology, Mediolan, Włochy;
  4. Hopital Avicenne, Paryż, Francja;
  5. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, University Hospital Zaragosa, Hiszpania

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

jregula@coi.waw.pl