Jednostka realizująca projekt

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
40 000,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

dr Mateusz Bujko

mateusz.bujko@coi.pl