Jednostka realizująca projekt

Zakład Genetyki

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
40 000,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

mgr Grzegorz Sokołowski

gsokolowski@coi.pl