Jednostka realizująca projekt

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
28 600,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

lek. med. Hanna Koseła-Paterczyk

h.kosela-paterczyk@coi.pl