Jednostka realizująca projekt

Zakład Genetyki

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
40 000,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

dr n. med. Małgorzata Statkiewicz

malgorzata.statkiewicz@coi.pl