Jednostka realizująca projekt

Zakłąd Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
40 000,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

mgr Ewelina Macech-Klicka