Jednostka realizująca projekt

Zakład Immunologii

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
40 000,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

mgr Maria Cieślikowska

maria.cieslikowska@coi.pl