Kadencja obecnego Przewodniczącego Zarządu PTO dr hab. Adama Maciejczyka upływa z końcem roku.

22 października 2021 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w tajnym głosowaniu wybrano nowego Przewodniczącego-Elekta na kadencję 2022 – 2026. Został nim Zastępca Dyrektora naszego Instytutu prof. Piotr Rutkowski.

Gratulujemy!

 

PROF. DR HAB. N. MED. PIOTR RUTKOWSKI

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ASCO (od 2019 roku członek International Affair Committee), CTOS Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), Polskie Towarzystwo Onkologiczne PTO, Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ESSO, Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ESMO (w 2019 roku Chair of Melanoma track podczas dorocznego kongresu ESMO), Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii OnkologicznejAutor i współautor ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 14000, indeks-H 46) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciel Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie w Network of Core Institutions EORTC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, członek Rady Agencji Badań Medycznych (od 2019 roku), Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej (od 2019 roku).