Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 25.sierpnia 2016 roku podpisało porozumienie o współpracy partnerskiej z firmą NOVARTIS.

To niezwykle ważny dokument, dający nowe możliwości działań w zakresie badań naukowych nad nowotworami, szkoleń oraz kształcenia. Wierzymy, iż współpraca znacząco wpłynie na poprawę ochrony zdrowia oraz wyniki zdrowotne i postęp naukowy.