Podziękowania Dyrekcji dla dr n. przyr. Hanny Połowniak-Prackiej kierownik Zakładu  Mikrobiologii  Klinicznej

Za wieloletnią  pracę, Dyrekcja PIB-NIO kieruje specjalne podziękowania dla dr n. przyr. Hanny Połowniak-Prackiej,  Kierownika Zakładu  Mikrobiologii  Klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, która z dniem 18.01.2021 przechodzi na emeryturę. Z wielkim uznaniem podkreślamy wkład Pani Doktor w rozwój Zakładu Mikrobiologii w Narodowym Instytucie Onkologii, dbanie o najwyższe standardy jakości diagnostyki, doskonalenie infrastruktury Zakładu oraz o prowadzenie badań naukowych. Niezwykle cenne były m. in. cykliczne spotkania Zespołu Zakładu z zespołami klinicznymi poświęcone analizie i naukowej interpretacji danych dotyczących zakażeń szpitalnych.

Doktor Połowniak-Pracka z Instytutem Onkologii związana jest od 1997 r. Dzięki jej 27 letniej pracy zakład Mikrobiologii PIB-NIO obecnie funkcjonuje na światowym poziomie. Urodzona w Kielcach,  Hanna Połowniak-Pracka studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1972 roku ukończyła wydział Biologii, kierunek- Mikrobiologia, a 7 lat później uzyskuje stopień doktora nauk przyrodniczych przyznany przez Radę Naukową Państwowego Zakładu  Higieny w Warszawie. Swoją znamienita karierę rozpoczynała w roku 1972 w Państwowym Zakładzie Higieny – Zakład  Bakteriologii, gdzie pracowała do 1987 r.   Rok później otrzymała  dyplom specjalisty pierwszego stopnia w zakresie mikrobiologii przyznany przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie. W latach 1987-1994 pracowała w Laboratorium Bakteriologiczne ZOZ Warszawa, a od 1994-1997 sprawowała funkcję kierownika Pracowni Bakteriologii w Zakładzie Chemii Klinicznej COI. W 1997 roku obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Mikrobiologii Klinicznej NIO-PIB (dawniej COI). W 1999 uzyskuje dyplom Specjalisty drugiego stopnia w zakresie mikrobiologii wydany przez CMKP w Warszawie, a w 2003 uzyskuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego seria AA00581.

Dr n. przyr. Hanna Połowniak-Pracka jest autorką i współautorką 28 publikacji w tym 4 rozdziałów w monografiach poświęconych zakażeniom u chorym onkologicznych. Za dokonania zawodowe i naukowe otrzymała odznakę honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia” oraz odznakę  Honorową „Dla Zasłużonego Diagnosty Laboratoryjnego”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.