W ocenie specjalistów NIO-PIB, chorzy na nowotwory w trakcie aktywnego leczenia powinni mieć  możliwość  wcześniejszych  szczepień przeciw COVID-19  ze  względu  zarówno na zwiększone  ryzyko  ciężkiego  przebiegu  COVID-19,  jak  i  na  ryzyko  niepowodzenia  leczenia przeciwnowotworowego z powodu współistniejącego zakażenia- czytamy w liście prof. Jana Walewskiego dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W trosce o pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, dyrektor placówki prof. Jan Walewski wystosował specjalny list do Adama Niedzielskiego Ministra Zdrowia, w którym zwraca uwagę na pilną potrzebę włączenia pacjentów onkologicznych do zaszczepienia przeciwko koronawirusowi w grupie 0.

Jak argumentuje w liście prof. Walewski zgodnie ze stanowiskiem European Society for Medical Oncology przyjętym także przez Polskie Towarzystwo  Onkologiczne, zakażenie  SARS-Cov-2  może  powodować  znaczne opóźnienia w badaniach przesiewowych, diagnozowaniu, leczeniu i strategiach monitorowania, a także obserwacji chorych, co ostatecznie może powodować zwiększoną umieralność zależną od nowotworów.

Taka decyzja, wg dyrektora Walewskiego powinna być zawarta w stosownym akcie prawnym.