Dr n. med. Mateusz Dąbkowski, koordynator zespołu radioterapii urologicznej, przeprowadził w Zakładzie Brachyterapii NIO PIB zabiegi wszczepienia ekspandera SpaceOAR pomiędzy stercz i odbytnicę u chorych przygotowywanych do radioterapii na obszar gruczołu krokowego. Nasz szpital jest pierwszym ośrodkiem w Polsce certyfikowanym w zakresie wykonywanie tego typu zabiegów przez producenta sprzętu amerykańską firmę Boston Scientific.

Wszczepienie ekspandera umożliwia odsunięcie gruczołu krokowego od odbytnicy, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka powikłań popromiennych w zakresie odbytnicy. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub krótkim ogólnym, trwa około 15 min i jest dobrze tolerowany przez chorych. Jednocześni z ekspanderem wszczepiane są w obszar gruczołu krokowego znaczniki zwiększające precyzję radioterapii. Wszyscy chorzy, u których przeprowadzony został zabieg, zakwalifikowani zostali do radioterapii stereotaktycznej (SBRT), polegającej na podaniu 5 frakcji napromieniania i skróceniu całkowitego czas leczenia do 10 dni.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć konsultacji odnośnie możliwości przeprowadzenia zabiegu wszczepienia ekspandera zapraszamy na konsultację do Ambulatorium Zakładu Brachyterapii, dr n. med. Mateusz Dąbkowski, tel. 22 546 28 62.