Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej  naszego Instytutu,  podjął decyzję o rezygnacji z przewodniczenia Krajowej Radzie ds. Onkologii.

Przewodniczącym Rady został wraz z jej powołaniem w 2015 roku i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 6 ostatnich lat.

Za ten cały okres służby polskiej onkologii: pracy, zaangażowania i dzielenia się swoim bogatym doświadczeniem bardzo dziękujemy!