Szanowni Państwo!

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki podpisało umowę z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na dofinansowanie – w wysokości 5 000,00 zł. – Konferencji Perspektywy w onkologii molekularnej – IV Zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie zadanie finansowane w ramach pisemnej informacji Nr 2/WM-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Mamy nadzieję, że coroczna Konferencja organizowana przez Instytut będzie okazją do wymiany doświadczeń związanych z badaniami eksperymentalnymi na modelach roślinnych i zwierzęcych, do dyskusji dotyczących nowych strategii w onkologii molekularnej, a także pomoże w zacieśnianiu współpracy pomiędzy klinicystami i naukowcami.

 

Prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Dr hab. Elżbieta Sarnowska