W minionym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia Pani Dyrektor Milena Witczak oraz Naczelny Radioterapeuta COI dr Dorotą Kiprian wzięły udział w uroczystym podpisaniu umowy na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W uroczystości wzięło udział 21 ośrodków medycznych z całego kraju. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski podpisał 29 umów elektronicznych z dwudziestoma podmiotami z całego kraju na kwotę ponad 31 milionów złotych. Do Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie trafi ponad 2 miliony złotych na wymianę aparatów HDR do brachyterapii i stacji planowania leczenia, które to zakupy mają służyć poprawie leczenia chorób onkologicznych.

Nowoczesny sprzęt do trafi do pacjentów w całym kraju w tym do: Białegostoku, Bielska-Białej, Brzozowa, Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Katowic, Kielc, Koszalina, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry.

Wiceminister Sławomir Gadomski zapewnia:

Chcemy zapewnić pacjentkom jak najwyższe standardy badań. A wiemy, że najkorzystniejszym kierunkiem jest dążenie do realizacji badań skryningowych właśnie w systemie cyfrowym. Ten system jako jedyny minimalizuje zagrożenie wynikające z promieniowania jonizującego, dlatego chcemy, by tak bezpieczne mammografy pojawiły się w jak największej liczbie szpitali.