W dn. 4-5 kwietnia br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się konferencja pt.: „Perspektywy w onkologii molekularnej – II zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

Wykład na zaproszenie wygłosiła prof. Jolanta Jura z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja składała się z pięciu tematycznych sesji:

I. Zaburzenia metaboliczne w nowotworach.

II. Markery molekularne.

II. Biologia nowotworów i ścieżki sygnałowe.

IV. Ścieżki sygnałowe i terapie celowane.

V. Nowe strategie w onkologii molekularnej.

W imieniu swoim i wszystkich organizatorów Konferencji pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Janowi Walewskiemu – Dyrektorowi Centrum Onkologii – Instytutu za nieocenioną pomoc, Profesorowi Piotrowi Widłakowi i Profesorowi Januszowi Siedleckiemu za zaangażowanie i pomoc przy organizacji Konferencji, a także wszystkim osobom, które pomagały w organizacji tego naukowego wydarzenia.

Dziękuję wszystkim uczestnikom Konferencji za zainteresowanie prezentowaną tematyką oraz za cenne merytoryczne dyskusje, a także za nowe spojrzenie na zagadnienia z pogranicza nauk podstawowych i klinicznych.

Dr Elżbieta Sarnowska