Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń pn.:

Czujność onkologiczna w praktyce – ogólnopolski cykl kursów doskonalących w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych.

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe lekarzy w innej formie niż specjalizacja. Celem nadrzędnym projektu jest nabycie przez lekarzy kompetencji zawodowych w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów, profilaktyki, diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych praz postepowania z pacjentem w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym

Całkowita wartość projektu: 1 542 720 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 300 204,41zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 196 233,99 zł

Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

OPIS PROJEKTU:

I ETAP: Kurs rozpoczyna się w 2017 r weekendowym (dwudniowym) zjazdem w Warszawie, podczas którego w czasie wykładów zostanie Państwu przekazana wiedza teoretyczna. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Terminy kursów (jeden do wyboru):

23-24.09.2017

14-15.10.2017

18-19.11.2017

25-26.11.2017

2-3.12.2017

II ETAP: Następnym etapem będą praktyczne warsztaty prowadzone w 15 osobowych grupach, które odbędą się w regionach w 2018 r.

III ETAP: Trzecim etapem będzie tzw. e-learning. Kurs zakończy się egzaminem, który będzie dostępny na platformie internetowej projektu.

Po ukończeniu cyklu kursów uczestnicy otrzymają dwa certyfikaty – ukończenia kursu oraz ukończenia kursu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, który stanowi warunek kontraktowania takiego leczenia z NFZ.

Wszystkim uczestnikom kursu zostaną przyznane 32 punkty edukacyjne.

Udział w kursach jest bezpłatny. Uczestnikom, którzy mieszkają w odległości powyżej 50 km od miejsca spotkania zostanie zwrócony koszt podróży oraz zapewniony zostanie nocleg. W trakcie kursu uczestnicy otrzymają również wyżywienie.

ZGŁOSZENIA:

Chęć udziału w kursie prosimy zgłaszać na adres: magdalena.cedzynska@coi.pl Liczba miejsc jest ograniczona.

RADA PROGRAMOWA PROJEKTU:

Prof. dr hab. Maciej Krzakowski

Konsultant krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej,

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. dr hab. Jarosław Reguła

Konsultant krajowy w dziedzinie Gastroenterologii

Kierownik Kliniki Gastroenterologii onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n.med. Joanna Didkowska

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PROGRAM KURSU:

Rozpowszechnienie nowotworów w Polsce.
Prewencja pierwotna nowotworów. Jak pomóc pacjentowi zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór?
Nadzór onkologiczny u pacjentów z dziedziczną predyspozycją do raka. Rola badania genetycznego w identyfikacji predyspozycji do nowotworów.
Wczesne wykrywanie:
Badania przesiewowe
Wczesne wykrywanie nowotworów skóry i czerniaków
„Czujność onkologiczna” – ogólne zasady postepowania diagnostycznego w praktyce lekarza POZ
Postępowanie z pacjentem z powikłaniami po leczeniu onkologicznym
Powikłania po chemioterapii
Powikłania po radioterapii
Powikłania po leczeniu chirurgicznym
Postępowanie w przypadku powikłań nowotworu.
Leczenie przeciwbólowe pacjenta onkologicznego w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Aspekty prawne i organizacyjne – zakres możliwości postępowania lekarza POZ.