Kraków, Polska – 6 kwietnia 2017 – Zespół naukowców z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, wraz z naukowcami z Selvita S.A., jednej z największych firm biotechnologicznych w Europie, przygotował publikację dotyczącą najnowszych wyników badań nad związkiemSEL120, będącym wiodącym projektem przedklinicznym rozwijanym przez Spółkę Selvita.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest wiodącym instytutem badawczym prowadzącym badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych, a także badania dotyczące wszystkich aspektów zwalczania chorób nowotworowych.

Artykułzatytułowany „SEL120-34A is a novel CDK8 inhibitor active in AML cells with high levels of serine phosphorylation of STAT1 and STAT5 transactivation domains”opublikowany został 4 kwietnia 2017, w renomowanymperiodykuOncotarget.

SEL120 jest jednym z kluczowych projektów onkologicznych rozwijanych przez Spółkę Selvita, i najbardziej zaawansowanym projektem w fazie przedklinicznej w portfolio Spółki. Projekt skupia się na rozwoju małocząsteczkowych, selektywnych inhibitorów kinazy CDK8, mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych oraz guzów litych charakteryzujących się deregulacją transkrypcji. Związek SEL120-34A, będący kandydatem klinicznym, wykazuje wysoką skuteczność jako monoterapia w licznych modelach zwierzęcych ostrej białaczki szpikowej, chłoniaka z komórek płaszcza, raka jelita grubego, raka piersi oraz w przypadku guzów Wilmsa.

„Dziękuję kolegom z Selvity za dotychczasową owocną współpracę. Bardzo cieszy mnie podsumowane wspólną publikacją zakończenie etapu badań w projekcie SEL120. Przed nami kolejne wyzwania z oceną związku w modelach heteroprzeszczepów od pacjentów oraz próba pogłębienia molekularnych mechanizmów wrażliwości na związek.” – mówi Prof. Michał Mikuła, Kierownik Pracowni Badań Wielkoskalowych z Zakładzie Genetyki CO-I

„Dzięki bliskiej współpracy z naukowcami z Centrum Onkologii, udało się nam wykazać, że związek SEL120, który selektywnie celuje w kinazę CDK8 posiada duży potencjał w terapii ostrej białaczki szpikowej. Szczególnie cenne są wyniki pokazujące aktywność w komórkach o słabym zróżnicowaniu i cechach komórek macierzystych. Są one częstym źródłem nawrotów choroby i dużym wyzwaniem w leczeniu białaczek. Z niecierpliwością czekamy, żeby te ekscytujące wyniki mogły zostać powtórzone w badaniach klinicznych w przyszłości. Współpraca z zespołem Dr. Michała Mikuli to prawdziwa przyjemności i pokazuje, że partnerstwo publiczno-prywatne może być ważnym elementem w rozwoju polskiej nauki” – komentuje dr Tomasz Rzymski, Kierownik Naukowy Projektu SEL120 w Selvita S.A.